неотдавна

неотдавна
неотда̀вна
нрч poco tèmpo fa, di recènte, recentemènte

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • неотдавна — нар. скоро, наскоро, отскоро, близо, отблизо, от близко време, не от много време, доскоро, до преди, преди малко, недавна …   Български синонимен речник

  • внове —   неотдавна …   Църковнославянски речник

  • напоследок —   неотдавна …   Църковнославянски речник

  • секрати —   неотдавна; току що …   Църковнославянски речник

  • все още — словосъч. досега, доскоро, до неотдавна словосъч. още, дотогава …   Български синонимен речник

  • доскоро — нар. до преди, до преди малко, преди малко, до неотдавна, до преди време, до преди известно време, до вчера …   Български синонимен речник

  • наскоро — нар. недавна, скоро, преди малко, отскоро, от близко време, завчера, неотдавна, малко време преди, малко време след, не отколе, в скоро време …   Български синонимен речник

  • недавна — прил. напоследък, наскоро, преди време, неотдавна, не отколе, отскоро …   Български синонимен речник

  • отскоро — нар. неотдавна, недавна, наскоро след, от близко време, преди време …   Български синонимен речник

  • скоро — нар. бързо, бърже, на бърза ръка, надве натри нар. тутакси, веднага, час по скоро, незабавно, немедлено, без бавене, спешно нар. наскоро, недавна, преди малко, неотдавна нар. живо, набързо нар. след малко, по после, по късно …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”